Mode 180 hp

Vill du arbeta med modedesign? Modeprogrammet ger dig de förutsättningarna som behövs för en yrkeskarriär inom samtida modedesign. Vi lär ut vikten av trovärdighet och nödvändigheten av ett modesystem som tar ansvar.

Läs mer

Modeutbildning som ger många möjligheter

Utbildningen utvecklar din konstnärliga förmåga men tar också avstamp i mode som något hållbart. Under din studietid bygger du värdefulla nätverk i branschen inför ett framtida yrkesliv. Din arbetsplats kan efter examen lika gärna vara en egen studio i vilken du bara skapar det som efterfrågas som en anställning på ett stort modehus i exempelvis Stockholm eller Paris. En del söker sig efter examen vidare till masterutbildning utomlands, som Royal College of Art i London.

Utbildningen är treårig (180 hp), avgiftsfri (för medborgare i EU och Norden), berättigar till studiemedel och leder till en konstnärlig kandidatexamen, BA in Fine Arts, inom huvudämnet modedesign.  

Vi erbjuder också en utbildning inom MODE på förberedande nivå vid Beckmans Kvällsskola. Läs mer om Kvällsskolan

Modedesign med ansvar

På programmet för Mode förenas praktiskt skapande med teori under ledning av yrkesverksamma lärare, alltid de främsta inom området. Du möter också en mängd gästlärare, vars specialitet kan vara allt från experimentell draperingsmetodik till varumärkesstrategi och plym/fjäderarbete. 

Hållbarhet ingår i utbildningen på flera olika nivåer, allt från zero-waste, det vill säga design helt utan spill, till social hållbarhet. Cirkulära klimatsmarta system och resurssnåla processer studeras.

Under dina tre år tränas du i modedesign och utvecklar en förståelse för olika typer av designprocesser, tekniker och researchmetoder. Utbildningen består av kurser som ofta är projektbaserade i form av föreläsningar, seminarier, handledning, både individuellt och i grupp, praktiska lektioner och studiebesök. Med hjälp av konstnärliga, konceptuella och tekniska övningar utvecklar du ditt individuella gestaltande språk. Genom att förena teori och praktik utmanas du samtidigt som du utvecklar ett kritiskt reflekterande förhållningssätt. 

I utbildningen visar du dina idéer och koncept via moodboards. Du tar fram färg- och materialkartor, ritar textila mönster för tryck, gör materialexperiment och draperar fram form på provdocka (3D-skissar), du ritar line-ups på dina kollektioner, gör tekniska ritningar i dator på dina designade plagg och du lär dig att ta ut mönster av den design du skapat i din drapering. Inom modeteckningen utvecklar du ditt seende och fördjupar din formkänsla samtidigt som du övar dig att kommunicera dina idéer. 

För att utvecklas till en professionell modedesigner är din egen ambition och vilja att få ut mesta möjliga av utbildningen central. Kunskapstörst och att våga utmana sig själv är viktiga drivkrafter liksom förmågan att kunna glädjas åt sina egna, men också andras framsteg.

Designsamarbeten, modevisningar och nätverk

Unikt för Beckmans Designhögskola är våra samarbeten med aktörer och organisationer som vi delar intressen med, men också mellan programmen. Genom modevisningar, utställningar och praktik på företag i modebranschen, tränar du ett professionellt förhållningssätt till andra parter samt bygger värdefulla nätverk under hela utbildningen. 
Läs mer om våra senaste samarbetsprojekt

Yrkesverksamma lärare inom modedesign

Alla lärare är yrkesverksamma med egen praktik utanför skolan och har olika specialistkompetenser inom modeområdet. Vi anlitar också många inspirerande gästlärare och samarbetspartners som kompletterar med kunskap och fler perspektiv från yrkesområdet, vilket ger dig som student värdefulla kontakter inför framtiden. Läs mer om våra lärare på Mode

Dina tre år på Beckmans

Ditt första läsår ger dig grundläggande kunskaper i modedesign. Du tillägnar dig praktiska färdigheter och får en grundläggande förståelse för modedesignprocessen samtidigt som du får baskunskaper inom design- och modeteori. Läsåret kan ses som ett smörgåsbord där du utvecklar din kreativitet genom olika moment och tekniker. Vi tittar mer på process än resultat. 

Under andra året förenas praktiska och teoretiska moment i längre projekt samtidigt som du fördjupar din förståelse för modesystemet. Du skapar också din första kollektion i en kurs där fokus ligger på materialexperiment och textila tekniker. I den andra stora kursen under läsåret, Couture, ligger fokus på form och hantverk. Här får du utrymme att under en längre period arbeta med en unik kreation. 

Sista året har fokus på ditt framtida yrkesliv som modedesigner. Höstterminen domineras av det stora samarbetsprojektet Fashion Collaboration medan våren handlar om att göra en examenskollektion. Du arbetar mer självständigt och får tid att fördjupa dig i kurserna. Projekten presenteras i olika format både för allmänhet, press och bransch.

Läs intervjuer med några av våra tidigare studenter 

Nyheter

Couture-kväll med Beckmans på Nordiska museet

Den 27 oktober kl 16.00-20.00 är det finissage och presentation av vår pop up-utställning Beckmans x NK:s Franska på Nordiska museet. Läs mer

Öppen casting

Vi söker modeller till höstens fotografering och modevisning! Läs mer

Alumni utvalda till modeutställning på Rian Designmuseum

Yanis Doreys examenskollektion från Beckmans 2021 är en del av modeutställningen Att konstruera ett jag som just nu pågår på Rian Designmuseum. Läs mer

Modestudent skapar nytolkning av klassisk Dior till NK-galan

Beckmansstudenten Emily Gullbo har tolkat en klassisk klänning av Dior i samarbete med influencern och Hobnob-grundaren Linn Eklund som kommer att bära den på NK-galan. Läs mer

Visa mer