Form 180 hp

Vill du formge morgondagens design? Programmet ger dig spetskunskaper inom formgivning med fokus på produktformgivning. 

Läs mer

Form

Designområdet är stort och i ständig utveckling. Formgivningen av produkter påverkar vårt sätt att leva, hur vi rör oss i ett rum eller vilka samtal som kan uppstå. Beckmans Formutbildning förbereder dig för en professionell yrkesverksamhet där du både kan ta dig an uppdrag och driva egna projekt. 

Du blir förtrogen med designprocesser och tränar tredimensionell form genom metoder som formlära, skiss- och ritteknik, så att du kan arbeta med såväl unika som serieproducerade föremål. 
Vår uppgift är att ta vara på, utmana och uppmuntra era olika förutsättningar och förmågor med syfte att examinera designers som går ut som reflekterande, engagerade, samverkande människor. Utbildningen genomsyras av en stor öppenhet och lyhördhet för att möjliggöra nya tankar och nya former som visar vad design kan vara i framtiden.

Konstnärlig kandidatexamen 180 hp

Utbildningen är i huvudsak yrkes- och praktikbaserad och ger grundläggande kunskaper som verkar på konstnärlig grund. Din huvudsakliga yrkestitel kommer efter godkänd avslutad utbildning vara produktdesigner. Huvudämnet produktdesign består av sex delämnen: Designmetodik, gestaltning, material och teknik, professionell utveckling, hållbarhet och digitala verktyg. 

Beckmans erbjuder utbildning inom produktformgivning på kandidatnivå och förberedande nivå. Formprogrammet ger dig de konstnärliga och professionella förutsättningar som krävs för en utvecklande yrkeskarriär inom produktdesign och rumsgestaltning, i Sverige och internationellt och leder till en konstnärlig kandidatexamen, BA in Fine Arts, inom huvudämnet produktdesign. Våra studenter har också möjlighet att fortsätta sin utbildning på masternivå.

Produktdesign och designmetodik

Designmetodik är vårt främsta verktyg och där tränas du i att använda designprocesser och de redskap som behövs för att utvecklas som formgivare och kommunicera ditt arbete professionellt. Du arbetar med idéer och koncept som visualiseras i fysisk form eller rumslig gestaltning.

Hållbarhet och mångfald

För oss omfattar hållbarhet miljö men också ekonomi, politik och samhälle. Om att få förståelse för produktionsprocesser och insikt i etiska och samhälleliga frågor kring konsumtion och produktion. Att verka för en social hållbarhet där vi kan bidra till ett inkluderande samhälle. Vi tror på och uppmuntrar till att designbranschen ska genomsyras och öppnas för mer mångfald då vi tror att det också kommer resultera i en mer inkluderande och relevant design som speglar vårt samhälle bättre. Det finns mycket att göra och vi arbetar ständigt på hur vi som högskola och som lärare inom produktdesign kan bidra för att ni studenter ska få bra förutsättningar.

Pedagogik

Beckmans är en högskola och en förberedelse inför högre studier och yrkeslivet. Det innebär man som student tar högre eget ansvar för sina studier och att ni ska visa en utveckling och självständighet som ökar under studiernas gång. En stor del av undervisningen ges genom individuell handledning och grupphandledning. 

Utbildningen har hög grad lärarledd undervisning av yrkesverksamma anställda lärare med olika specialistkompetenser som ger en kontinuitet och förståelse för varje students individuella behov och utveckling. Form har också i hög grad anlitade gästlärare och samarbetspartners som kompletterar med kunskap och fler perspektiv från yrkesområdet samt möjlighet till viktiga kontaktytor inför framtiden. 

Här hittar du våra lärare inom Form

Teori och praktik

Alla har olika förutsättningar och begåvningar; vissa är mer visuella, konstnärliga, andra mer praktiska och några är mer teoretiska – det skapar också den diversitet av framtida formgivare vi behöver. 

Vi vill förena teori och praktik och studenterna ska utmanas och utveckla ett kritisk reflekterande förhållningssätt med hög grad av omvärldsperspektiv. Utbildningen består av kurser som främst är projektbaserade i form av föreläsningar, seminarier, praktiska lektioner och studiebesök. Genom att kombinera konstnärliga metoder, moderna och traditionella tekniker och ett experimentellt undersökande, vävs förståelsen och användningen av kunskaper samman till en kunskap som omsätts till praktik. 

Vid sidan av huvudämnet Produktdesign (142,5 hp) ger vi även kurser i ämnena Konstnärlig Gestaltning (19,5 hp), där du utvecklar din konstnärliga förmåga, och Historia Teori Kontext (18 hp), där du får verktyg att reflektera över formvärldens sammanhang samt teoretisk och praktisk kunskap i färgteori och retorik.

Samarbeten, utställningar och nätverk

Under utbildningen bygger du värdefulla nätverk i branschen inför ditt framtida yrkesliv genom utställningar och praktik på företag inom designbranschen, såväl designstudior som större företag.
Unikt för Beckmans Designhögskola är våra samarbeten med aktörer och organisationer inom formområdet under vissa kurser. Du får inspiration av aktuella och inflytelserika gästlärare och möter spännande samarbetspartner i utbildningens många projekt.  Hösten 2017 samarbetade t.ex. åk 3 med några av Sveriges främsta möbelföretag såsom Gärsnäs, Materia och Källemo som visas upp på Stockholm Furniture Fair. Vi har i flera år ett samarbete med Svenskt Tenn, där de i tagit fram glasprodukter för det dukade bordet. Många gånger har produkter från dessa samarbeten tagits vidare med respektive företag och satts i produktion.  Vissa kurser, som är gemensamma med Beckmans Designhögskolas program Mode och Visuell kommunikation, berikar din förståelse för andra discipliner och vidgar din kompetens inom design och kommunikation.

Dina tre läsår på Beckmans

Under första läsåret fokuserar utbildningen på att ge er introduktion och en grundläggande förståelse samt praktiska, tekniska och teoretiska kunskaper i huvudämnet produktdesign. Ni utvecklar och tränar upp er förmåga att arbeta kreativt, konstnärligt och designmetodiskt.

Andra året innebär en breddning och fördjupning av det första läsåret. Betoningen blir starkare på den professionella arbetsprocessen och förmåga att konceptualisera och värdera idéer, utveckla kreativ visuell gestaltning utifrån givna uppgifter/uppdrag i längre projekt. Ni börjar ta större ansvar för sitt eget lärande och progression, ibland i samarbetsprojekt med externa företag. 

Det tredje året ges mer tid till fördjupade studier och ni skall kunna formulera, genomföra och presentera designprojekt och genomföra externa projekt på hög kreativ och professionell nivå samt relatera er roll och ert arbete i en större kontext. Ni ska självständigt formulera era behov, omsätta dina kunskaper och driva projekt framåt. Att genom form kunna relatera till omvärld och relevanta aspekter som objektens förhållande till människa som användare, bärare och målgrupp samt till rummet som omger och definierar objekten.

Mycket hög kvalitet

I Universitetskanslerämbetets granskning av de konstnärliga högskoleutbildningarna i Sverige 2014 fick Beckmans Designhögskolas kandidatprogram Form omdömet "mycket hög kvalitet".

Ansökan

Här söker du till Form 180 hp läsåret 2018/19

Nyheter

IKEA-stipendium till Beckmansstudent

Nyutexaminerade designer Lisa Reiser har fått ett 5 månaders arbetsstipendium på IKEA med lön och boende i Älmhult. Den 1 september flyttar hon dit för att bli en del av designteamet där. Läs mer

Beckmansalumni vinnare i Design S

När den stora tävlingen Design S – Swedish Design Awards avgjordes stod tre Beckmansalumni som vinnare: Sanna Gripner och Märta Hägglund (Form 2016) vann kategorin Möbler med sin loungegrupp Cushy och Bea Szenfeld (Mode 2002) fick motta juryns hederspris för sina samlade verk.  Läs mer

Avslutning och stipendieutdelning 2018

I samband med avslutningen delades flera stipendier ut av både företag och lärare på Beckmans. Här följer en lista på vilka som i år blev extra uppmärksammade. Läs mer

Från Milano till Stockholm

Välkommen till Mercedes-Benz Pop Up Store på vernissage och lyssna på rapport från Milano Design Week den 13 juni. Läs mer

Visa mer