Form 180 hp

En designutbildning som ger dig spetskunskaper inom formgivning med fokus på produktformgivning. 

Läs mer

Designutbildning med många möjligheter

Utbildningen ger dig möjlighet att efter examen arbeta med produkt- och möbeldesign. En del startar eget, frilansar och arbetar för produkt och möbelföretag, andra anställs på designbyråer. Att arbeta som utställningsarkitekt eller med inredning på uppdrag av arkitektkontor är också vanligt. En del söker sig efter examen vidare till masterutbildning utomlands, som Design Academy Eindhoven i Holland och Royal College of Art i London.

Utbildningen är treårig (180 hp), avgiftsfri (för medborgare i EU och Norden), berättigar till studiemedel och leder till en konstnärlig kandidatexamen, BA in Fine Arts, inom huvudämnet produktdesign. 

Vi erbjuder också en utbildning inom FORM på förberedande nivå vid Beckmans Kvällsskola. Läs mer om Kvällsskolan

Fokus på produktdesign och designmetodik

Som designer skapar du objekt och rum som ska upplevas, användas, kommunicera och verka i sammanhang med en mängd olika förutsättningar. Vi är övertygade om att design är nyckeln till många av de utmaningar som framtiden står inför. Framöver behövs än fler reflekterande, engagerade och professionella designers som visar hur design kan ställa frågor, utmana, påverka och utveckla vår samtid.

De tre utbildningsåren består av kurser som ofta är projektbaserade i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiska lektioner och studiebesök. Vi kombinerar designmetoder och konstnärliga processer, moderna och traditionella tekniker med ett experimentellt undersökande. Genom att förena teori och praktik utmanas du samtidigt som du utvecklar ett kritiskt reflekterande förhållningssätt. 

Stommen i undervisningen är designmetodik vilket blir ditt främsta verktyg. Det innebär att du under utbildningen tränas i att använda designprocesser och de redskap som behövs för att utvecklas som formgivare och för att kommunicera ditt arbete professionellt. Genom formlära, skiss- och ritteknik tränar du tredimensionell form så att du kan arbeta med såväl unika som serieproducerade föremål. 

Utbildningen genomsyras av en stor öppenhet och lyhördhet för att möjliggöra nya tankar och nya former som visar vad design kan vara i framtiden.

Designsamarbeten, utställningar och nätverk

Unikt för Beckmans Designhögskola är våra samarbeten med aktörer och organisationer som vi delar intressen med samt samarbeten mellan programmen. Genom dessa samarbeten, liksom genom utställningar och praktik på företag i designbranschen, tränar du ett professionellt förhållningssätt till andra parter samt bygger värdefulla nätverk under hela utbildningen. 
Läs mer om aktuella samarbetsprojekt

Yrkesverksamma lärare från designområdet

Alla lärare är yrkesverksamma med egen praktik utanför skolan och har tillsammans en mängd olika specialistkompetenser inom formområdet. Vi anlitar också många inspirerande gästlärare och samarbetspartners som kompletterar med kunskap och fler perspektiv från yrkesområdet, vilket ger dig som student värdefulla kontakter inför framtiden. Läs mer om våra lärare på Form

Dina tre läsår på Beckmans

Under första läsåret får du en grundläggande förståelse för huvudämnet produktdesign liksom praktiska, tekniska och teoretiska kunskaper i ämnet. Du utvecklar och tränar upp din förmåga att arbeta kreativt, konstnärligt och designmetodiskt.

Andra året innebär en breddning och fördjupning av kunskaperna med starkare betoning på den professionella arbetsprocessen och förmågan att konceptualisera och värdera idéer, utveckla kreativ visuell gestaltning utifrån givna uppgifter/uppdrag i längre projekt. Du börjar ta större ansvar för ditt eget lärande och utveckling, ibland i samarbetsprojekt med externa företag.  

Under det tredje året ges mer tid till fördjupade studier och du ska kunna formulera, genomföra och presentera designprojekt och genomföra externa projekt på hög kreativ och professionell nivå samt relatera din roll och ditt arbete i en större kontext. Du ska självständigt formulera ditt behov, omsätta dina kunskaper och driva projekt framåt. Och du ska genom form kunna relatera till din omvärld och andra relevanta aspekter såsom objektens förhållande till människa som användare, bärare och målgrupp samt till rummet som omger och definierar objekten.

Läs intervjuer med några av våra tidigare studenter

Ansökan: här söker du till Form 180 hp läsåret 2020/2021

Nyheter

Beckmans glas-stipendiat 2020 utsedd av Svenskt Tenn

Årets glas-stipendium går till Ida Simma. Läs mer

Examensarbete lanseras av franskt designföretag

Designer Anne Harvala, som tog examen från formprogrammet 2017, har fått sitt examensprojekt Unify från Beckmans lanserat av franska designföretaget Petite Friture. Läs mer

Ny utställning samlar utvalda examensprojekt

Nu finns en ny chans att se några av årets examensprojekt från Form när Möbeldesignmuseet curerar en utställning med 23 examensprojekt från Beckmans, HDK-Valand, Steneby, Konstfack och LiU Malmsten. Läs mer

Examensprojekt från Beckmans nominerat i Dezeen Awards 2020

Loungemöbeln Pinot i design av Mika Lindblad har valts ut till Dezeen Awards Longlist, i konkurrens med över 4 300 bidrag från 85 länder. Läs mer

Visa mer