Kvällsskola: Visuell kommunikation

Är du intresserad av reklam eller grafisk design? Kvällsskolans Visuell kommunikation ger dig en god grund att stå på.

1-årig förberedande utbildning inom visuell kommunikation

Utbildningen ger en grundläggande orientering inom visuell kommunikation, grafisk design, foto och koncept. Den förbereder dig som ska söka vidare till högre designutbildningar, men passar också för dig som vill ta ett steg i karriären, kompetensutveckla dig eller ändra inriktning på ditt nuvarande arbete.

Lärarna är yrkesverksamma

Undervisningen leds av yrkesverksamma lärare och pedagoger med specialistkompetens inom bland annat visuell kommunikation, grafisk design, art direction och creative direction.

Visuell kommunikation är huvudämne

Huvudämnet visuell kommunikation innehåller ämnena illustration, reklam, fotografi, typografi, grafisk design och rörlig form/interaktiva media. Kursen ger även en viss konstnärlig grund. Höstterminen ger en grundlig orientering i de olika ämnena. Under våren bygger du också din portfolio, som är den handling som nästan enbart används som merithandling inom kommunikations- och designbranschen. Fokus ligger på arbetsprover till högre utbildningar och du får individuell feedback på hur du kan utveckla din portfolio. 

Två nya ämnen från och med VT2021

Från och med våren 2021 införs två nya ämnen, Förpackningsdesign och Mixed reality.

Den ökande e-handeln ställer nya krav på formgivning av förpackningar. Vid fyra lektionstillfällen utforskar vi konceptutveckling, grafisk formgivning och konstruktion tillsammans med lärarna Fredrik Ek och Pim Bruun.

Inom ämnesområdet Mixed reality utforskar vi framtidens gränssnitt och kommunikationsytor som i allt högre grad kommer vara integrerade i vår vardagliga verklighet. Under fyra lektioner orienterar vi oss bland annat i design, teknologi och metoder för AR (augmented reality) tillsammans med Jonas Johansson, lektor på programmet Visuell kommunikation 180 hp på Beckmans.

Undervisning två kvällar i veckan

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och genomgångar med diskussioner två kvällar i veckan. Studiebesök kan förekomma beroende på aktuella evenemang och utställningar.  Uppgifterna/projekten kräver att du arbetar självständigt med att färdigställa dessa utöver schemalagd tid.

Här hittar du lärarna för våra förberedande utbildningar

Ansökan till Beckmans Kvällsskola öppnar i januari 2021

Den 25 januari öppnar ansökan till Beckmans Kvällsskola för läsåret 2021/22. Läs mer om hur du söker här.

Vad kostar de förberedande utbildningarna?

Avgiften för läsåret 2019/20 är 34 000 kronor. Den betalas före kursens början. De förberedande utbildningarna är inte CSN-berättigad. Genom ett samarbete med Human Finans finns dock möjligheten att dela upp din betalning i 6 eller 12 månader. Du kan också dela upp betalningen på längre tid men då tillkommer ränta. Läs mer om hur det går till här.

Designstipendiet

Sedan 2019 finns Designstipendiet att söka för dig som vill läsa på Beckmans Kvällsskola. Designstipendiet är instiftat av Robert Weil Family Foundation och täcker kostnaden för utbildningen och kan sökas av alla som har lämnat in sin ansökan till Beckmans Kvällsskola senast den 18 maj. Ansök om Designstipendiet här.

Läs intervju med 2019-års Designstipendiat Emilia Lamberg.