Kvällsskola: Visuell kommunikation

Är du intresserad av reklam eller grafisk design? Kvällsskolans Visuell kommunikation ger dig en god grund att stå på.

Förberedande utbildning

Utbildningen ger en grundläggande orientering inom visuell kommunikation, grafisk design, foto och

koncept. Den förbereder dig som ska söka vidare till högre designutbildningar, men passar också för dig som vill ta ett steg i karriären, kompetensutveckla dig eller ändra inriktning på ditt nuvarande arbete.

Yrkesverksamma lärare

Undervisningen leds av yrkesverksamma lärare och pedagoger med specialistkompetens inom bland annat visuell kommunikation, grafisk design, art direction och creative direction.

Visuell kommunikation är huvudämne

Huvudämnet visuell kommunikation innehåller ämnena illustration, reklam, fotografi, typografi, grafisk design och rörlig form/interaktiva media. Kursen ger även en viss konstnärlig grund. Höstterminen ger en grundlig orientering i de olika ämnena. Under vårterminen arbetar samtliga linjer på Beckmans Kvällsskola (mode, form  och visuell kommunikation) med ett större gemensamt projekt utifrån ett verklighetsanknutet samhällstema. Under våren bygger du också din portfolio, som är den handling som nästan enbart används som merithandling inom kommunikations- och designbranschen. Fokus ligger på arbetsprover till högre utbildningar och du får individuell feedback på hur du kan utveckla din portfolio. 

Två kvällar i veckan

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och genomgångar med diskussioner två kvällar i veckan. Studiebesök kan förekomma beroende på aktuella evenemang och utställningar.  Uppgifterna/projekten kräver att du arbetar självständigt med att färdigställa dessa utöver schemalagd tid.

Här hittar du lärarna för våra förberedande utbildningar

Ansök senast 18 maj

Här ansöker du till läsåret 2020/21.

Vad kostar de förberedande utbildningarna?

Avgiften för läsåret 2019/20 är 34 000 kronor. Den betalas före kursens början. De förberedande utbildningarna är inte CSN-berättigad. Genom ett samarbete med Human Finans finns dock möjligheten att dela upp din betalning i 6 eller 12 månader. Du kan också dela upp betalningen på längre tid men då tillkommer ränta. Läs mer om hur det går till här.