Sökning på ”Examenswebb:examenswebb2019-vk”

Resultat 1-15 av 15

Förlorad i minnen

Anders Lindén En utställning om att efter- och återskapa förlorade minnen. Genom ett experimentellt utforskande med hjälp av hypnos, fotografier och dofter har fem stycken ...

Läs mer

Desire_Lines

Kitty Schumacher Innanför ridån presenteras du för en visuell upplevelse med rörlig bild där du själv väljer vart du vill rikta blicken. Helst väljer du ...

Läs mer

Hot Movie New Popular FullHD (2019)

Tilda Ragnartz Hot Movie New Popular FullHD (2019)  är en visuell och filmisk utforskning av hur globala e-handelsplattformar talar med oss, lär känna oss och ...

Läs mer

Starka Kvinnor

Emelie Maxdotter Vad innebär det att vara en ”stark kvinna”? Vilka kvinnor är det som beskrivs som ”starka kvinnor”? Genom en visuell gestaltning av styrka ...

Läs mer

Noise and Copies

Mathias Lindahl Jag har utforskat olika kopieringsmetoder och hur de kan ställas i relation till en del av de yrkesmässiga utmaningar den grafiska designern står ...

Läs mer

Avskärmad

Ludvig Östman Tekniken integreras allt fortare i våra liv. Inför den fortsatta utvecklingen behöver vi ta ställning till hur vi vill att den ska forma ...

Läs mer

Grafisk Design

Sofus Nyström Hur viktigt är kulturellt och ekonomiskt kapital för att nå framgång? Vem får tillträde och vad krävs för att känna sig välkommen i ...

Läs mer

Digital Garden

Johanna Lundberg Digital Garden  är ett visuellt utforskande av fysisk och digital materialitet med hantverk som metod. I form av en trädgård skapar jag en ...

Läs mer

Typsam

Gabriel Fager Ferrari Typsam är en webbaserad plattform och ett type foundry för studenterna på Visuell kommunikation. Plattformens primära syfte är att fungera som en ...

Läs mer

Stadsglänta

Eric Svensson Med nya krav och ideal, förtätning av stadsmiljön och ekonomiska nedskärningar finns i dag allt färre lekplatser för barn. Inför att barnkonventionen blir ...

Läs mer

Ensamheter

Carl Cavallius och Jonathan Jervelind Ensamheter  är ett projekt som lyfter fram ensamhetens mångsidighet. Genom att nyansera bilden av ensamhet kan vi bryta skammen och ...

Läs mer

Miljömedborgare

Daniel Thor Går det attuppmuntra barn till att vara aktiva i kampen för ett bättre klimat utifrån en idé om ett miljömedborgarskap? Kan barnens engagemang ...

Läs mer

Re-start

Mikaela Källgren Varannan svensk har elektronik hemma som inte används. Lika många slänger elektronik som faktiskt fungerar. Är du en av dem?    Även om teknik ...

Läs mer

The Pill

Agnes Vannerus Lindblom The Pill är en kampanj för ett fiktivt manligt könshormonellt preventivmedel som kan lanseras i dagsläget, men av samhällsstrukturella anledningar görs inte ...

Läs mer

Miscommunication

Susanna Lycke Det skaver när vi inte lyckas kommunicera med varandra – när vi misstolkar varandra, inte lyssnar ordentligt på varandra eller bara inte orkar förklara ...

Läs mer