Samarbeta

Samarbeten

Det finns många sätt att vara involverad i Beckmans verksamhet. Här hittar du information om hur vi arbetar med uppdrag, alumner, rekrytering och öppna föreläsningar mm. Läs mer

Alumni

Ingress Läs mer

Praktik och rekrytering

Ingress Läs mer

Open Space

Föreläsningar, samtal, debatter Läs mer