Policys

Beckmans har ett flertal policys som är kopplade till att vi är ett lärosäte och en arbetsplats.

Du finner dem nedan.