Policy för personuppgifter

Personuppgiftspolicy för Beckmans Designhögskola samt Beckmans Kvällsskola.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 

Ansvar  

Beckmans Designhögskola är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. 

Bakgrund 

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra analyser.

Vad är en personuppgift: 

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. 

Hur behandlas dina personuppgifter om du är: 

 • Studerande, bilaga 1 i bifogad pdf nedan
 • Arbetande, bilaga 2 i bifogad pdf nedan
 • Besökare, bilaga 3 i bifogad pdf nedan

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? 

Vi får bland annat tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt 
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida 
 • Uppgifter som vi får från offentliga register 
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av skolans medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller event 
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick 
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar 
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, söker till vår utbildning, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss 
 • Vid behov inhämtar vi  ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter.  
 • Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter. 
 • Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? 

Vi har rutiner för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.  Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har även en intern policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.  

När lämnar vi ut dina personuppgifter? 

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. 

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering, om du exempelvis anser att dina rättigheter inte respekteras eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Beckmans Designhögskola
Brahegatan 10
114 37 Stockholm
E-postadress: info@beckmans.se
Telefonnummer: 08-6660 20 20

För mer information om GDPR hänvisar vi till datainspektionen.se

Policy är upprättad 2018-05-16 med bilagor (1-3) för Beckmans Designhögskola samt Beckmans Kvällsskola.