Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet är enligt Högskolelagen en gemensam angelägenhet för högskolans personal och studenterna (HL, kap 1 §4). Vid Beckmans Designhögskola ska kvalitetsarbete ingå som en viktig och naturlig del i det vardagliga arbetet vid lärosätets samtliga avdelningar och involvera all personal samt studenter. Det ska bygga på helhetssyn, långsiktigt tänkande och samarbete mellan högskolans olika personalgrupper, inklusive studenter, samt främja transparens insyn och delaktighet.