Historia

80 års erfarenhet av att utbilda kreatörer.

Reklam och mode

Beckmans Skola för Reklam Illustration Mode grundades 1939 av reklammannen, affischkonstnären och kommunikatören Anders Beckman i samarbete med Göta Trägårdh, Carl Axel Virin och Bibi Lindström. Tillsammans bildade de fyra skolans allra första lärarteam och Anders Beckman var dess rektor. 

Anders Beckman och modeillustratören samt mönsterkreatören Göta Trägårdh kom att bli skolans ansikten utåt. Syftet var att skapa en småskalig konstnärlig skola för reklam och mode som ett kreativt alternativ till Konstfackskolan, dåvarande Tekniska skolan. Undervisningen hölls först på Hamngatan 10, men flyttades snart till Smålandsgatan 2.

Samverkan med omvärlden

Redan från starten präglades utbildningen av samverkan med företag och institutioner. Lärarna var yrkesverksamma kollegor till Anders och Göta med stora kontaktytor, som gav eleverna viktiga nätverk i branscherna redan under utbildningen. Målet var att bygga broar mellan konst och industri, industri och allmänhet, innovativa idéer och den breda publiken. Anders Beckman och Göta Trägårdh har satt en frisk verklighetsprägel på elevernas arbeten, skrev Gotthard Johansson i Svenska Dagbladet 1941.

Anders och Göta menade att gestaltandets konst var en central faktor för samhällets utveckling. Vi är fortfarande av samma mening!

Aktiebolag

Efter Anders Beckmans bortgång 1967 drevs skolan vidare i privat ägo av makan Nunnie Beckman. Vid mitten av 80-talet genomfördes en rekonstruktion varvid Anders Beckmans Skola AB bildades. Huvudägare blev ett antal designintensiva svenska företag bl.a H&M, Ikea och Svenskt Tenn. En andel ägdes alltjämt av familjen Beckman och verksamheten drevs helt utan vinstuttag av ägarna.

Formprogram

1988 flyttade skolan till Nybrogatan 8 och 1992 startade utbildningsprogrammet Form under ledning av Jonas Bohlin, inredningsarkitekt och möbeldesigner.

Högskola

2003 fick skolan examensrätt och full statlig finansiering under namnet Beckmans Designhögskola och blev därmed avgiftsfri. 2008 flyttade verksamheten till Brahegatan 10 och sedan 2018 är Karina Ericsson Wärn rektor.

Sedan övergången till högskola pågår ett fortlöpande arbete med att utveckla och kvalitetssäkra skolans grundläggande idéer inom ramen för rådande regelverk. Konstnärlig och teoretisk grund, högt kreativt tempo, närhet till samhället, yrkesverksam lärarkår, gästlärare med olika specialistkunskaper och erfarenheter, och samverkan över disciplingränserna står i fokus. Angelägna samhällsfrågor kring global och social miljö, hållbarhet, ekonomi och kultur genomsyrar utbildningen. Beckmans Designhögskola värnar om en humanistisk och mångkulturell samhällssyn.

I Universitetskanslerämbetets granskning av konstnärliga högskoleutbildningar 2014 erhöll Beckmans Designhögskolas tre konstnärliga kanditatutbildningar omdömena ”hög kvalitet” (Mode och Visuell kommunikation) samt ”mycket hög kvalitet” (Form).

Stiftelse

Hösten 2015 ombildade ägarna aktiebolaget till Stiftelsen Beckmans Designhögskola. Stiftarna - Susanne Beckman, Agnès-Rosa Beckman, IKEA of Sweden, Marc O'Polo, Kjell och Märta Beijers Stiftelse, IDR Scandinavia, Lowe Brindfors, H&M AB, Föreningen Beckmans Designhögskola, Familjen Robert Weils Stiftelse, Daniel Sachs Stiftelse, KING samt Forsman & Bodenfors - tillförde stiftelsen ett kapital på drygt 15 miljoner kronor.

De har gått på Beckmans!

En rad framstående kreatörer inom mode, reklam/visuell kommunikation och form har utbildats vid Beckmans, bland andra: 

Katja of Sweden (mode 1940), Kerstin Lokrantz (mode 1945), Sigge Erkhammar (reklam 1946), Gunilla Pontén (mode 1948), Inez Svensson (mode 1951), Torbjörn Lenskog (reklam 1957), Gunila Axén (mode 1963), Sighsten Herrgård (mode 1964), Kerstin Boulogner (mode 1966), Tom Hedkvist (reklam 1968), Magnus Bard (reklam 1975), Hans Cogne (reklam 1975), Pia Forsberg (reklam 1975), Lotta Arbman (reklam 1979), Magnus Fältman (reklam 1980), Pia Wallén (mode 1980), Anna Holtblad (mode 1982), Gabor Palotai (reklam 1982), Camilla Thulin (mode 1982), Björn Kusoffsky (reklam 1985), Stefania Malmsten (reklam 1985), Elisabet Yanagisawa (mode 1986),  Pontus Djanaieff (mode 1987), Carl Fredrik Holtermann (reklam 1987), Lars Wallin (mode 1987), Pär Engsheden (mode 1988), Frank Hollingworth (reklam 1988), Monica Förster (reklam 1995), Ann-Sofie Back (mode 1996), Carin Wester (mode 1998), Anna Kraitz (form 1999), Margot Barolo (form 2000), Eva Schildt (form 2001), Bea Szenfeld (mode 2002), Sandra Backlund (mode 2004), Helena Hörstedt (mode 2004).

De har också gått på Beckmans!

Även följande personer med kreativa karriärer har gått på Beckmans: Gunnel Linde, barnboksförfattare (reklam 1943), Kerstin Thorvall, författare (mode 1945), Birgit Broms, konstnär (illustration 1945), Lars-Erik Falk, konstnär och skulptör (reklam 1946), Kjell Lönnå, körledare och programledare (reklam 1955), Marie-Louise Ekman (reklam 1965) Christer Lindarw, dragshowartist och kläddesigner (mode 1973), Mauro Scocco, artist och låtskrivare (reklam 1982).