Om Beckmans

Beckmans Designhögskola är en ledande designhögskola och en mötesplats för kreativ och konstnärlig utveckling med hög relevans för samhället och dess utveckling.

Praktikbaserad design på konstnärlig grund 

En plats som ska värna den kunskap som är förknippad med praktikbaserad design på konstnärlig grund genom att praktisera, utforska och utmana den. Nyfikenhet, empati och estetik kombineras genom medveten pedagogik och samverkan. Samtida gestaltningar och formuleringar för vad design kan innehålla och hur design kan påverka samhället som en kulturform i dialog, undersöks. 

Beckmans Designhögskola har 123 studenter och 30 anställda. Utöver dessa anlitar vi en rad gästlärare och samarbetar ofta nära branscher och människor vi delar intressen med. Idag bedrivs tre konstnärliga kandidatprogram (180 hp) inom Visuell kommunikationMode och Form. Att skolan är liten innebär stor synlighet för alla som verkar här och en skarphet i hur vi kan arbeta. 

Nya perspektiv

Skolan befinner sig i en utvecklingsfas där ny kunskap, nya perspektiv på humanism och mångfald, jämlikhet och hållbarhet genomsyrar frågor som direkt kopplas till ämnesutveckling och kvalitetssäkring av den konstnärliga grunden för designämnena. Det handlar inte bara om Beckmans specifika frågor och kunskap utan om samhället i stort. Design skapar förutsättningar både kulturellt och ekonomiskt. Därför är utbildning i designämnen en mycket viktig plats i dagens samhälle där visuell och materiell kultur konsumeras men också behöver utmanas och ifrågasättas.