Anders Beckman

Skolans grundare — en genuin kreatör

Utbildning

Anders Beckman (1907-1967) tog examen vid Tekniska Skolan (nuvarande Konstfack) i Stockholm 1930.

Egen reklambyrå

1930 startade han egen reklambyrå och arbetade bland annat för uppdragsgivare som AB Aerotransport, Svenska Europahjälpen och Nationalmuseum.

Stora projekt

Under och efter andra världskriget formgav han en rad affischer för humanitära aktioner för hjälp till drabbade områden genom Röda Korset, Europahjälpen m.fl. 

Mest känd är nog hans grafiska profil för utställningen H55 i Helsingborg.

Bred verksamhet

Vid sidan av affischer arbetade Anders Beckman med en rad utställningar, bl.a. deltog han på världsutställningen i New York 1939, där han placerade en tre meter hög dalahäst i entrén. Hans intresse för nyskapande utställningsteknik och produktpresentationer i text och bild var stort.

Tillsammans med Nils Gustav Granath grundade han SAFFT (Föreningen Svenska Affischtecknare).

Beckmans

1939 grundade Anders Beckmans Beckmans Skola för Reklam Illustration Mode tillsammans med Göta Trägårdh.