Sväva på orosmoln

Det finns något stigmatiserat över psykisk ohälsa. Vissa kan tycka att bara att prata om det känns obehagligt och obekvämt. Närstående däremot har en större förståelse och insikt. Men för de som inte känner till sjukdomarna och störningarna bygger oftast fördomar och rädsla på okunskap. 

För att öka förståelsen för en av de vanligaste psykiska sjukdomarna har jag skapat ett paket som beskriver upplevelser av bipolär sjukdom. En sjukdom som kan vara svåra att förstå om du inte varit med om den själv.

                                                                                       

Särskilt tack till Jessica & Amanda
Tack till Aare, Digaloo, Dana Pack, EV Bergqvist, Kilands Mattor, Max Gustafsson, Frida-My Sundqvist, Ludvig Paulsrud

svävapåorosmoln.se