Application

How to apply

Beckmans’ Bachelor programmes are taught in Swedish and require that applicants meet the general entry requirements for higher education in Sweden.

You must have Swedish proficiency equivalent to the Swedish upper sedondary school course: Swedish 3. Read more about entry requirements

TISUS-test

Applicants with a foreign upper-secondary school education that lack qualifications in Swedish, are required to take the TISUS test. TISUS is recognised by all universities in Sweden as a statement of eligibility in the Swedish language. 

More information about how to apply to the Bachelor programmes is published in Swedish

 

Ansökan

Saknar du svenskt personnummer? Ange ditt födelsedatum följt av fyra nollor (t ex 920520-0000).

För att Beckmans Designhögskola ska kunna verifiera din ansökan och kontakta dig med vidare påminnelser och upplysningar om ansökningsprocessen sparar Beckmans Designhögskola dina personuppgifter och uppgifter om behörighet i samband med din ansökan. Registreringen är nödvändig för din ansökan, men dina uppgifter kommer inte delas med någon tredje part eller användas i något annat syfte. För frågor om eller begäran om utlämning av registrerade uppgifter maria.aperia@beckmans.se. Jag har läst och förstår informationen om registrering och hantering av mina personuppgifter.

At least 8 charecters of a combination of lower and uper case and alhanumeric and non alhanumeric.