Application

Find out how to apply to Beckmans College of Design.

Beckmans College of Design's Bachelor programmes require a knowledge of Swedish and the applicants have to meet the general entry requirements for higher education in Sweden. Read more about those here

The application to Beckmans College of Design also need to include an application portfolio with tasks specific to each Bachelor programme.

TISUS-test

For those who are not native Swedish speakers with a diploma in Swedish 1-3, it is possible to take the TISUS-test which is recognised by all universities in Sweden as a statement of eligibility regarding Swedish language proficiency.

More information about how to apply to the Bachelor programmes is published in Swedish

 

Ansökan

Saknar du svenskt personnummer? Ange ditt födelsedatum följt av fyra nollor (t ex 920520-0000).

För att Beckmans Designhögskola ska kunna verifiera din ansökan och kontakta dig med vidare påminnelser och upplysningar om ansökningsprocessen sparar Beckmans Designhögskola dina personuppgifter och uppgifter om behörighet i samband med din ansökan. Registreringen är nödvändig för din ansökan, men dina uppgifter kommer inte delas med någon tredje part eller användas i något annat syfte. För frågor om eller begäran om utlämning av registrerade uppgifter maria.aperia@beckmans.se. Jag har läst och förstår informationen om registrering och hantering av mina personuppgifter.

At least 8 charecters of a combination of lower and uper case and alhanumeric and non alhanumeric.