Verkligheten i TV

Pågående projekt.

När TV blir stillbilder och förlorar ljud och sammanhang kan det vi ser plötsligt få en ny innebörd. Jag har illustrerat förvrängda versioner av utvalda bilder från TV för att framhäva vad jag egentligen ser i dem.