Typografi Affisch

En uppgift där utmaningen bestod i att välja en utav tre angivna texter att sedan använda för utformandet av en affisch endast innehållande text.