Tidningsillustration Kupé

Uppgiften var att illustrera till artikeln "Älskade ordning!" i tidningen Kupé, där första uppslaget skulle vara ett färdigt original och det andra uppslaget en idéskiss.