Täysin rotsi auki / Unbuttoned

Den andra sidan av ditt naturliga jag är nöjd med själva existensen.
Det är oerhört tillfredsställande att uppnå förståndet där du accepterar dig själv
utan behov av yttre faktorer som skulle göra dig lycklig.
Egot låtsas vara jag, men medvetandet är det verkliga jaget. 

The other side of your natural self is content with mere existence.
Achieving a state of mind in which you accept yourself without the aid of
exterior factors that are supposed to make you happy is highly gratifying.
The ego pretends that it is me but the real me is my consciousness.