Somewhere in the Past Future

Att förutspå framtiden kan ses som ett sätt att producera historia. Framtid och historia, två motsatta riktningar men också sammanlänkade. Människan har i all tid haft en idé om sin framtid: inom vetenskapen, konsten, den rörliga filmen, modet. I äldre som nya sci-fi filmer visas hur framtiden skulle kunna se ut, med realism eller fantastik. Där finns alltid en idé om hur man klär sig i en kommande framtid. Men alldeles oavsett betoning av vetenskaplig trovärdighet eller fantasivärld, speglar de i allra högsta grad sin samtid, då de tillkom.

Mode visar på sin tid, sin epok. Likaså patinering, åldern, tidens inverkan på material. Lite som en sci-fi film har jag så skapat en kollektion som är byggd på min tolkning av dessa framtidsspekulationer. 

Kollektionen som är skapad för vår samtid är en tolkning av framtid och futurism - åldrad och patinerad.

Fotograf: Filip Älfvåg