s.k/86–∞ (forever)

Vi ska bränna en avbild i det förflutna;
låt våra kläder fatta eld när vi dansar. 

We’ll burn an effigy in the past;
let our clothes catch fire as we dance.