Between Spaces

En bänk i gran och återvunnet furu. Titeln syftar på på de mellanrum som uppstår då virket torkar och spricker men också på materialets tillfälliga skepnad. Träet kan återvinnas och återuppstå i annan form, en annan tid och i ett annat rum.