R U M F Ö R A V S K E D

Hur sker ett avsked?

På den bilfria halvön Bungenäs på Gotland ligger Skogsgläntan. Ett område med tät tallskog som tvärt slutar vid stenstranden och havet. En plats för rekreation, kontemplation och välmåendet.

I min byggnad för avsked finns olika rumsligheter för olika sinnesstämningar, för avskildhet och gemenskap. Med hjälp av fönstrens utformning och placering går rörelsen från skogen via ljuset ut i havet. I byggnaden saknas dörrar mellan rummen men den har fyra ingångar/utgångar. En transparens och flexibilitet som ger dig valmöjlighet kring din upplevelsen.

2016