Okta

Jag har gjort en serie armaturer som främst riktar sig mot offentlig miljö. I det gemensamma rummet finns det stora möjligheter att formge ljuset på ett sätt som påverkar och skapar stämning. Vi kan uppleva ljus på flera sätt, eftersom den offentliga miljön ofta har stora ytor att gestalta.

Med min serie vill jag att armaturen ska få ta plats i rummet och att dess form tillsammans med ljusbilden ska ge ett optimalt uttryck. Med det menar jag att lampans estetiska form och ljuset den ger ska vara i balans med varandra. Jag vill med lamporna leka med ljusbilden mellan de olika ytorna i rummet och hitta en harmoni mellan funktionsljus och effektljus. Serien består av en tak-, golv- och väggarmatur.

Okta - a series of lamps

Okta is a series of lamps mainly designed for public spaces, in cooperation with Zero-Lighting.

Our communal spaces have great potential for designing light in a way that affects and creates moods. We can experience light in many ways and the public environment often has large areas that we can experiment with.

My idea was to create lamps that can be placed in different ways and on different surfaces. They can be placed on the wall, on a table or on the floor, but also hung from the ceiling as a pendant or as a spotlight.

In this series, I want the lamp to draw attention to itself in the space, and to achieve the optimum expression through both design and lighting. In other words, I want the aesthetic design of the lamp, and the light it provides, to harmonise with each other. I want the lamps to interact with the light in between the various areas in the space, and to find a balance between functional light and lighting effects.