O D L I N G S L Å D A N

Kyrkogården kan upplevas otillgänglig och skrämmande. Med min odlingslaåda för grönsaker vill jag göra kyrkogården och graven till en plats att stanna kvar vid, både fysiskt och psykiskt. 

Den stora lådan grävs ner i jorden och fungerar som vattentank. Den mindre har ett självbevattningssystem och går enkelt att lyfta ur för skötsel. Separat fungerar kanterna som handtag, tillsammans skapar de en rabattkant. Cortenplåtens roströda färg ger ett varmt och ombonat uttryck året runt.

2016