nobel creations

Fotograf: Amanda Nilsson

Felicia Halén Fredell och Robert Jonssons tolkning av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Konsumtionsmönster är samtidigt lika individuella som de är generella mönster för hur vi handlar och kan visa på framtida trendenser. 

Kvittot är ditt eget bevis på en genomförd transaktion, ett uttryck för din personlighet och dina behov. Det är en autentisk återgivning av handlingen, precis som Deaton åstadkommit när han baserar sin statistik på individer snarare än grupper. Konstruktionen möjliggör ett individuellt uttryck tack vare kardborrar – likt individen i ekonomin, likt statistiken, likt oss. En klänning kan vara så mycket, vi har gått så långt från plagget vi kan utan att det upphör vara just en klänning. Tygets ursprungliga karaktär har ändrats radikalt: istället för mjukt fall har vi uppnått många av papprets kvaliteter och egenskaper genom manipulering. Ett så tacksamt material har möjliggjort ett kreativt och nästan gränslöst draperande där föränderligheten får ha stor roll