Brave New Production

Jag har skrivit om varför den en gång så framgångsrika konstindustrin i Sverige bara är i spillror idag. Om hur den förändrade produktionen påverkar vår och värderingar kring produkter och bakomliggande faktorer. Jag har velat utmana den rådande bilden av hur vi ser på begreppet Made In och hur vi värderar människorna bakom tillverkningen inom framförallt keramiken. Essän kom ut i form av en bok som finns att köpa på bokhandeln Konst-ig och som används i undervisningen på Konstfack och Textilhögskolan i Borås. Senare utvecklades projektet under namnet No Innocent Objects. Bilderna i boken varav några visas här, är gestaltningar i keramik som fungerar som illustrationer och kommentarer i boken.