materialvisningen, backstage

Smink och hår: Molly Andersson
Modeller: Adam Spjut och Aymen Bzioui