Människor med nedsatt syns dagliga möte med matförpackningar.

Projektet varade i en vecka med fokus på Nuging. Utmaningen var att hitta en lösning till min frågeställning på den korta tiden. Jag gjorde olika tester i hemmet, matbutiken, intervjuade människor med nedsatt syn och synskadade. 

Ett svar på frågan ”Vad är ditt största dagliga problem?” som jag inte förväntade mig och som stod ut under intervjuerna var:  ”Omgivningens attityd, att behandlas som att man inte existerar eller vara mindre vetande”

Hur kan jag öka samhällets förståelse för hur det är att vara blind eller ha nedsatt syn?

Ett fiktivt projekt där man skulle kunna samarbeta med t.ex. Anthon Berg, Fairtrade choklad.

En broschyr som delas ut vid tunnelbanan. Över den grå ytan mitt på broschyren sitter en chokladbit med blindskrift på omslagspappret. Det finns ordlista på sidorna. Tanken är att personen ska få en insikt hur det kan vara att inte kunna hitta pris, bäst före-datum eller innehållsförteckning på produkter i sin omgivning.