Vas

En negativ förenkling av en krokistudie av ett bröst, gjord i ask.