LIBRIS Tidningsomslag

Tillsammans med Hedda Wallén sattes detta tidningsomslag ihop med mycket begränsat urval av bilder och med bestämd text. Uppgiften gick främst ut på att jobba med olika typsnitt.