"I don't Chair"

Bakom alla produkter på marknaden döljer sig ett produktionsled som vi sällan får inblick i.

I takt med att våra konsumtionsmönster förändrats har företag flyttat sin produktion till låglöneländer. Kapitalismen är beroende av människors konsumtion, men vad händer när vi inte längre har en relation till de som producerar produkterna? Med installationen ”I don’t Chair” vill jag bjuda in till ett samtal om huruvida det skulle det vara lättare att handla etiskt om vi såg hela produktionskedjan.