Akryl på trä, 1x1,5mTiteln på verket är också inspirationen till verket;

https://open.spotify.com/user/moderaterluktar%C3%A4gg/playlist/3UHjcPp02SG27d2ppTNoFj