Good Man

Good Man är ett projekt jag och Sara Dunker gjort i en Arduino kurs där målet var att skapa en prototyp till en produkt. Uppgiften var att identifiera ett problem och genom prototypen lösa det problemet.

Vår utgångspunkt i projektet var hur kvinnor alltid behöver skydda sig från mäns våld,
och ständigt komma på nya sätt och produkter att använda. Istället ville vi vända på det och lägga ansvaret där det hör hemma —hos mannen.

Vi kollade på modellen våldspyramiden som väldigt förenklat visar hur sexuellt våld skapas i vårt samhälle. Där underst finns bland annat sexistiska skämt och problema- tiskt språk, som är en stor del av vår vardag och som trivialiseras.

Vår prototyp Good Man hjälper en att bli medveten om ens språkbruk är stötande. Mikrofonen analyserar orden som sägs och reagerar på stötande ord och skickar då iväg en signal. Två vibrationsmotorer på var sida om halsen ger en stark vibration till bäraren och gör så att den reagerar och förhoppningsvis reflekterar över ordvalet.

De vackra modellerna är:
Julius Tuvenvall & Jacob Landahl