Eget fiktivt projekt, Kan man kalla det..?

För att uppmärksamma hur ofta förpackningsdesign skevt speglar innehållet