Edit

Ett försök till att skapa mervärde i det befintliga materialet,  där mötet mellan det naturliga och syntetiska bildar sitt egna uttryck.  En reflektion kring hur vi bygger vår identitet och omgivning baserat på ytor  som omsluter och skyddar vår kropp, vårt skal.