E N B A L A N S A K T

Under örat bildas en triangel av linjer. Inne i örat dinglar kristaller av vax och bildar vårt balanssinne. 

2015