DIALOG

I detta projekt har jag jobbat med frågeställningar så som: hur ser vi design? Hur ser vi konst? Hur tillgänglig är design i förhållande till konst? Vad är det som får oss att uppfatta vissa saker som konst och andra som design? Hur påverkar miljön som den presenteras i? Jag vill också lämna plats för betraktaren att ställa frågor och göra sin egen tolkning.

Kurs: Mellan konst och design