Cultivation

Ett projekt i hållbara system kurs med syftet att skapa en mötesplats som kan förbättra stadsmiljö och hjälpa människor att lära sig att sköta om naturen genom kommunikation.