bara B E N och M U S K L E R

Gestaltning av människans skelett och muskler. En omvänd kroppsordning.

2015