App ikon

Fiktiv app ikon till Naturskyddsföreningen (djur och växtlivet).