accentuation

Mitt arbete är en undersökning av den patriarkaliskt rotade synen på kvinnan och femininitet där jag arbetat med begreppen utifrån förhållningssättet biomytografi, ett slags teoretiserande genom berättande och erfarenhet. 

Jag har som grund sett till vad jag uppfattar som stereotypa och negligerade kvinnoattribut för att återta och förhöja kvinnoassociationerna genom att skapa en uppbyggnad av plagg som står för värdet av att enbart vara kvinna. Plagg där hud och former kan framhävas utan att dömas som sexiga i mötet med långa tunga plagg, som inte ska dömas som maskulina. Jag har med mitt projekt velat legitimera femininiteten inom könsmaktsordningen, genom att förhöja dess stereotypa associationer och på så vis skapa en tyngd, en kvinnlig tyngd som lyfts ur patriarkatet.