Original R.I.P. Off

Kollektionen är baserad på uppfattningen om en fragmenterad samtid där idéer upprepas i sådan hastighet att verifiering av äkthet blir komplicerad. Istället för att betrakta något som ett original eller en replika, omfamnas här själva kopieringskulturen. Kollektionen bygger på idéer som går igenom olika steg av kopiering och reproduceras tills de tappar kontakt med sin originalkälla. 

Förvandlingsstadiet i kopieringsprocessen har fångats visuellt och gett upphov till skärningar och siluett. Mönstren har designats med skilda tekniker och bearbetas med drapering för att skapa en Trompe l'œil-effekt. Tanken är att få fram ett uttryck som är svårt att definiera. Processen bedrivs med fascination för den autentiska kreativa processen, storytelling, imitation, tillkomsten av idéer och dess värdehierarki. Gränsdragning för kopiering samt förmågan till en sann avbild av ett objekt problematiseras.