Förhandsvisning av Nobel Creations på Stockholms Auktionsverk

Årets gestaltningar av Nobelprisen 2016 som förstaårsstudenterna på Modeprogrammet arbetat med i en treveckors-kurs premiärvisades i måndags på Stockholms Auktionsverk. 

Vernissage i närvaro av Nobelpristagare Michael Kosterlitz

Medverkade gjorde även en av årets Nobelpristagare i Fysik, Michael Kosterlitz. Efter ett långt samtal med Nobelpristagaren kunde en student konstatera att hon uppfattade vetenskapsprocessen som ganska lik designprocessen. Nobel Creations utforskar just det som förenar Nobelpristagare, konstnärer och kreatörer nämligen kreativitet: modet att tänka i nya banor, att våga ifrågasätta etablerade teorier och innovativa kombinationer av insikter från olika fält. 

Nobel Creations visas på Tom Tits från och med 9 december

På fredag flyttar kreationerna till Tom Tits i Södertälje där de visas tillsammans med fria tolkningar av Nobelprisen av Fotoskolan STHLM, Handarbetets Vänners Skola och Kungliga Musikhögskolan.