Urval

Vad händer efter att vi tagit emot din ansökan?

Efter ansökningsstidens utgång går en antagningsjury igenom din ansökan. Först görs en samlad bedömning som skall visa att du uppfyller de grundläggande och särskilda behörighetskraven

Antagningsordning

Detaljerad information om antagningsprocessen finns i antagningsordningen bifogad längst ned på sidan.

Frågor

Har du frågor? Vi har samlat vanliga frågor här.