Behörighet och urval

Till all högskoleutbildning krävs att du har vissa förkunskaper. Detta kallas för behörighet.

För att börja en utbildning på grundnivå krävs att du har grundläggande och ibland även särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning och kraven är samma oavsett vilken utbildning du söker. Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se.

Särskild behörighet

Till utbildning i Mode 180 hp krävs förutom grundläggande behörighet även dokumenterad kunskap i mönsterkonstruktion och sömnad motsvarande 1 års studier på heltid, en termin vardera.

Reell kompetens

Om du saknar den formella behörigheten (grundläggande behörighet) kan du ansöka om prövning av reell kompetens. Beckmans Designhögskola värderar dina samlade kunskaper och erfarenheter för att bedöma om du har möjlighet att klara av den utbildning du söker. 

Blankett reell kompetens

Du måste skicka in blanketten nedan (bifogad pdf) tillsammans med underlag som styrker dina uppgifter och där du beskriver vilka kunskaper du anser dig ha, hur du skaffat dessa och på vilket sätt de gör det möjligt för dig att klara den utbildning du sökt. Relevanta meriter kan komma ifrån arbetslivet, föreningsliv, längre utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet. Blanketten skickas till utbildningssamordnare Maria Aperia för sista datum vänligen se Viktiga datum för ansökan.

Läs mer om REEL KOMPETENS på antagning.se.

Urval

Efter ansökningsstidens utgång går en antagningsjury igenom din ansökan. Först görs en samlad bedömning som skall visa att du uppfyller de grundläggande och särskilda behörighetskraven.

Antagningsordning

Detaljerad information om antagningsprocessen finns i antagningsordningen bifogad längst ned på sidan.

Frågor 

Har du frågor? Vi har samlat vanliga frågor här.