Arbetsprovsuppgifter 2019/20

Arbetsprovsuppgifter för ansökan till våra utbildningar nästa läsår publiceras här den 22 januari 2019. 

Fram tills dess kan du titta på tidigare års arbetsprovsuppgifter för att bilda dig en uppfattning om hur det kan se ut.