World White Web


Vad är rasim? Förra våren när jag arbetade med ett projekt blev vithetsnormen extra tydlig för mig. Jag var på jakt efter en bild på händer. När jag bildsökte efter ”hand” på Google, var det enbart vita händer som visades i sökresultatet. När jag sedan bad en bekant i Sydafrika göra samma sökning så fick hon samma resultat.

Många har uppfattningen att rasism är något som utkämpas mellan ”de goda” och ”de onda” i samhället. På ena sidan står rasisterna och på andra sidan antirasisterna. Men rasism är långt ifrån bara ett ställningstagande. Det är ett system som även antirasister är med och upprätthåller. Det är ett system som befäster vithet som norm och som i sin tur gör att vita människor har ett särskilt privilegium och makt som följer av detta .

Projektet World White Web är en aktivistkampanj som uppmanar människor att vara med och förändra Googles diskriminerande sökresultat.