Workshop i stilleben-programmering

VK19 och VK18 hade nyligen programmeringsworkshop med Peter Ström,  lektor med inriktning digitala medier. Uppgiften var att överföra ett rörligt stilleben till digital form.