Into the Wilderness

Kan man använda mode som en samhällskritisk kommunikationskanal liksom konsten och poesin?

För första gången i världshistorien bor fler människor i städer än på landsbygden. Samhällsomvandlingen innebär att landsbygdens platser upphör att vara ställen med minnen för många stadsbor. Min tes är att staden i dag är outtalad norm och att landsbygden ses som något avvikande.

På 1900-talet var landskapsmotiv och romantiska dikter en motvikt till dåtidens urbanisering och materialism. Syftet med min kollektion är att utforska om man kan synliggöra värdet i det perifera och marginaliserade genom kroppsliga experiment. För att visualisera min normkritik använder jag okonventionella material som inte anses som estetiskt tilltalande till exempel viltpäls som normalt kasseras.

Kollektionen är en poetisk och romantisk skildring skapad utifrån en sentimental bild av min hembygd i fjällen.