Wear of Time

Kulturer, arv och innovationer möter vår vardag och skapar framtidens arv. 

Strukturer och system byggs upp och skapar plagg. Olika tekniker kan genom små delar byggas upp till helheter som skapar plaggens formspråk. 

Plagg åldras genom tidens slitage, åldrandet skapar en skörhet och sårbarhet i plaggen, som  vårdats och brukats under lång tid.

Med en grund i den klassiska formen har jag valt att i mina plagg  inkludera en känsla av denna skörhet och äldre kulturers hantverk och strukturer. Jag har försökt att finna en balans mellan detta och det vardagliga  och samtida.

Genom denna kollektion har jag sett till det som varit varaktigt och utifrån dessa grunder skapat något som jag hoppas kan bli bestående.