Visuals till musikfestival

Just nu pågår Östersjöfestivalen i Berwaldhallen i Stockholm. Det är en festival med fokus på klassisk musik och ett engagemang för Östersjöns känsliga miljö. I våras fick studenter i visuell kommunikation i uppgift att på en vecka skapa rörlig kommunikation, visuals, till denna festival. Uppgiften var en del av en längre kurs i reklam och pr som hålls under första läsåret på programmet för Visuell kommunikation. Här är resultatet av studenterna Gustav Stockman och Tor Westerlunds samarbete.